ՈՒսումնական նյութեր
Օնլայն դասընթացներ
Համակարգչի անվճար սպասարկում

Մեր մասին

Ողջույն սիրելի այցելու։ ՈՒրախ ենք տեսնել Ձեզ մեր կայքում։ Այս կայքի հիմնական նպատակն է որոշ չափով լուծել համակարգչային օգտատերերի մոտ առաջացած խնդիրները և ուսուցանել որոշակի գիտելիքներ։ Կայքը ունի չորս գլխավոր բաժին՝ "Ուսումնական նյութեր", "Օնլայն դասընթացներ", "Համակարգչի անվճար սպասարկում" և "Կիրառական ծրագրեր"։ Կայքի հիմնական ուղղվածությունը այս չորս հիմնական բաժիններն են։ Ավելի մանրամասն տեղեկության համար այցելեք այդ բաժիններից Ձեզ անհրաժեշտը։ Բացի այս բաժիններից կայքը առաջարկում է այսպես ասաց երկրորդական ծառայություններ, որոնցցանկին կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով "Բոլոր ծառայություններ" բաժինը։

Այլ ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք նաև հետևյալ ծառայությունները․․․

Վերը նշված ծառայությունները մենք կատարում ենք բարձր որակով։ Տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց մեծանում է պատվիրատուների պահանջները, այդ իսկ պատճառով մենք թարմացնում ենք մեր հմտությունները և գիտելիքները այս բնագավառում։ Դրա մասին են խոսում մեր պատվիրատուների բարձր կարծիքները մեր և մեր աշխատանքների մասին։ Ներքևում կարող եք տեսնել մեր կատարած աշխատանքներից մի քանիսը։